เรื่อง :
 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาก25,000 BTU 1 เครื่อง
[ เปิดอ่านข่าวนี้ ]  { อ่านแล้ว 60 ครั้ง }
 แสดงที่หน้านี้ถึงวันที่ 29-05-16 10:48:29 ข่าวในระบบ E-office และนอกระบบ
ข่าวจาก สำนักงานบริการลูกค้า กสท สิงห์บุรี

username :
password :
 
   

 
 
 
 
     

 
 
 
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี {36771}
2.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี {16121}
3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี {15009}
4.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี {13564}
5.สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี {12858}
6.สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี {12158}
7.โครงการชลประทานสิงห์บุรี {11267}
8.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี {10450}
9.สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี {10445}
10.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี {9883}
 
     
สมาชิกเข้าใช้งาน 
567051  ครั้ง
สมาชิก online วันนี้
0 หน่วยงาน
inbox  
267065   ฉบับ
outbox  
7123   ฉบับ
ผู้ดูแลระบบ :
Admin กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร : Tel : 036507117ต่อ11229 :
สมาชิกในระบบทั้งหมด 115 หน่วยงาน  
: Programmer :
: นายบุญเนือง แก้วมณี
: Singburi Technical College