เรื่อง :
 รับสมัครจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา
[ เปิดอ่านข่าวนี้ ]  { อ่านแล้ว 20 ครั้ง } มีไฟล์แนบ  จำนวน 1 ไฟล์
 แสดงที่หน้านี้ถึงวันที่ 30-07-16 09:51:59 ข่าวในระบบ E-office และนอกระบบ
ข่าวจาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี

username :
password :
 
   

 
 
 
 
     

 
 
 
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี {39961}
2.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี {16582}
3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี {15578}
4.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี {14157}
5.สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี {13036}
6.สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี {12464}
7.โครงการชลประทานสิงห์บุรี {11467}
8.สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี {11404}
9.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี {10594}
10.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี {10058}
 
     
สมาชิกเข้าใช้งาน 
586851  ครั้ง
สมาชิก online วันนี้
0 หน่วยงาน
inbox  
264192   ฉบับ
outbox  
6890   ฉบับ
ผู้ดูแลระบบ :
Admin กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร : Tel : 036507117ต่อ11229 :
สมาชิกในระบบทั้งหมด 117 หน่วยงาน  
: Programmer :
: นายบุญเนือง แก้วมณี
: Singburi Technical College