เรื่อง :
 โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี ๒๕60 จังหวัดสิงห์บุรี
[ เปิดอ่านข่าวนี้ ]  { อ่านแล้ว 37 ครั้ง } มีไฟล์แนบ  จำนวน 2 ไฟล์
 แสดงที่หน้านี้ถึงวันที่ 23-01-17 16:32:37 ข่าวในระบบ E-office และนอกระบบ
ข่าวจาก ที่ทำการปกครองจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรี

 เรื่อง :
 โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี ๒๕60 จังหวัดสิงห์บุรี
[ เปิดอ่านข่าวนี้ ]  { อ่านแล้ว 23 ครั้ง } มีไฟล์แนบ  จำนวน 2 ไฟล์
 แสดงที่หน้านี้ถึงวันที่ 23-01-17 16:17:40 ข่าวในระบบ E-office และนอกระบบ
ข่าวจาก ที่ทำการปกครองจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรี

 เรื่อง :
 ขอเชิญร่วมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป
[ เปิดอ่านข่าวนี้ ]  { อ่านแล้ว 52 ครั้ง } มีไฟล์แนบ  จำนวน 1 ไฟล์
 แสดงที่หน้านี้ถึงวันที่ 31-01-17 15:04:16 ข่าวในระบบ E-office และนอกระบบ
ข่าวจาก ที่ทำการปกครองจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรี

username :
password :
 
   

 
 
 
1.มหาวิทยาลัยเทพสตรี วิทยาเขตสิงห์บุรี
 
     

 
 
 
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี {51280}
2.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี {18193}
3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี {17677}
4.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี {15920}
5.สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี {13763}
6.สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี {13498}
7.สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี {13391}
8.โครงการชลประทานสิงห์บุรี {12060}
9.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี {11097}
10.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี {11053}
 
     
สมาชิกเข้าใช้งาน 
651105  ครั้ง
สมาชิก online วันนี้
1 หน่วยงาน
inbox  
285289   ฉบับ
outbox  
7197   ฉบับ
ผู้ดูแลระบบ :
Admin กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร : Tel : 036507117ต่อ11229 :
สมาชิกในระบบทั้งหมด 119 หน่วยงาน  
: Programmer :
: นายบุญเนือง แก้วมณี
: Singburi Technical College