เรื่อง :
 ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “มนเสน่ห์วิถีสิงห์บุรี”
[ เปิดอ่านข่าวนี้ ]  { อ่านแล้ว 76 ครั้ง } มีไฟล์แนบ  จำนวน 2 ไฟล์
 แสดงที่หน้านี้ถึงวันที่ 05-12-15 09:39:58 ข่าวในระบบ E-office และนอกระบบ
ข่าวจาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี

username :
password :
 
   

 
 
 
 
     

 
 
 
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี {29727}
2.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี {14740}
3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี {12605}
4.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี {12463}
5.สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี {12106}
6.สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี {11331}
7.โครงการชลประทานสิงห์บุรี {10600}
8.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี {9972}
9.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี {9163}
10.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี {8866}
 
     
สมาชิกเข้าใช้งาน 
512775  ครั้ง
สมาชิก online วันนี้
0 หน่วยงาน
inbox  
238749   ฉบับ
outbox  
6541   ฉบับ
ผู้ดูแลระบบ :
Admin กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร : Tel : 036507117ต่อ11229 :
สมาชิกในระบบทั้งหมด 115 หน่วยงาน  
: Programmer :
: นายบุญเนือง แก้วมณี
: Singburi Technical College