***ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรีขอปิดการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดสิงห์บุรีเดิม

และจะเปลี่ยนไปใช้งาน"ระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) จังหวัดสิงห์บุรี"แทน

ติดต่อสอบถาม สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี โทร. 036 507 117