เรื่อง :
 การรับสมัครบุคคลภายนอก
[ เปิดอ่านข่าวนี้ ]  { อ่านแล้ว 57 ครั้ง }
 แสดงที่หน้านี้ถึงวันที่ 27-10-16 08:11:02 ข่าวในระบบ E-office และนอกระบบ
ข่าวจาก สำนักงานบริการลูกค้า กสท สิงห์บุรี

username :
password :
 
   

 
 
 
1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
2.วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
3.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี
4.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี
5.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
6.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
7.วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
8.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
9.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
10.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
11.สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
12.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
13.สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี
14.เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
15.สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
16.ที่ทำการปกครองจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรี
17.อำเภอบางระจัน
18.โครงการชลประทานสิงห์บุรี
19.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
20.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
21.สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
22.สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี
23.เทศบาลตำบลทับยา
24.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสิงห์บุรี
25.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
26.สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
27.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
28.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี
29.วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
30.สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี
31.ส่วนบริการลูกค้าบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
32.อำเภอพรหมบุรี
33.สำนักงานบำรุงทางสิงห์บุรี
34.อำเภอเมืองสิงห์บุรี
35.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
36.สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี
37.สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสิงห์บุรี
38.สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
39.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี
40.ที่ทำการไปรษย์สิงห์บุรี
41.เทศบาลตำบลโพสังโฆ
42.สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
43.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
44.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
45.สำนักงานประปาจังหวัดสิงห์บุรี
46.ศาลจังหวัดสิงห์บุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
47.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
48.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 63 จังหวัดสิงห์บุรี
49.อำเภอค่ายบางระจัน
50.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
51.อำเภอท่าช้าง
52.สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
53.สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
54.โรงพยาบาลอินทร์บุรี
55.สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
56.เทศบาลตำบลถอนสมอ
57.อำเภออินทร์บุรี
58.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสิงห์บุรี
59.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี
60.เทศบาลเมืองบางระจัน
61.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี
62.ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
63.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
64.สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี
65.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
66.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
67.สถานีตำรวจภูธรพรหมบุรี
68.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี
69.สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
70.สำนักงานสัสดีจังหวัดสิงห์บุรี
71.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
72.สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี
73.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร
74.สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
75.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี
76.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
77.สำนักงานบริการลูกค้า กสท สิงห์บุรี
78.สำนักงานธนารักพื้นที่สิงห์บุรี
79.มหาวิทยาลัยเทพสตรี วิทยาเขตสิงห์บุรี
80.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
81.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
82.สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
83.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
84.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
85.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
86.เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
87.โรงพยาบาลสิงห์บุรี
88.สถานีตำรวจภูธรบางระจัน
89.สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
90.สถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรี
91.ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสิงห์บุรี
92.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
 
     

 
 
 
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี {44751}
2.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี {17357}
3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี {16701}
4.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี {15060}
5.สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี {13355}
6.สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี {12976}
7.สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี {12268}
8.โครงการชลประทานสิงห์บุรี {11739}
9.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี {10815}
10.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี {10489}
 
     
สมาชิกเข้าใช้งาน 
617007  ครั้ง
สมาชิก online วันนี้
92 หน่วยงาน
inbox  
273371   ฉบับ
outbox  
7113   ฉบับ
ผู้ดูแลระบบ :
Admin กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร : Tel : 036507117ต่อ11229 :
สมาชิกในระบบทั้งหมด 119 หน่วยงาน  
: Programmer :
: นายบุญเนือง แก้วมณี
: Singburi Technical College